xsmb cặp(www.84vng.com):人瑞人才(06919)获控股股东合共增持18.5万股公司股份

xsmb cặp(www.84vng.com):xsmb cặp(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。xsmb cặp(www.84vng.com)game tài Xỉu xsmb cặp online công bằng nhất,xsmb cặp(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

智通财经APP讯,人瑞人才(06919)发布公告,公司获公司执行董事、主席、行政总裁兼控股股东张建国、公司执行董事、运营总监兼控股股东张峰及公司执行董事、信息科技及数字人才事业部总经理兼控股股东张健梅通知:

名丰控股有限公司(名丰)(由张建国全资拥有的公司)自2022年10月14日至2022年10月17日止期间在市场上收购合共10万股公司股份(合共占公司已发行股本总数约0.06%),总代价为51.17万港元(相当于加权平均价约为每股5.12港元)(名丰收购事项)。

物阜民丰控股有限公司(物阜民丰)(由张峰全资拥有的公司)于2022年10月18日在市场上收购合共5.5万股股份(合共占公司已发行股本总数约0.04%),总代价为28万港元(相当于加权平均价约为每股5.09港元)(物阜民丰收购事项)。

及菱丰控股有限公司(菱丰)(由张健梅全资拥有的公司)于2022年10月19日在市场上收购合共3万股股份(合共占公司已发行股本总数约0.02%),总代价为15.31万港元(相当于加权平均价约为每股5.10港元)(菱丰收购事项,连同名丰收购事项及物阜民丰收购事项,称为收购事项)。

紧随名丰收购事项完成后,名丰持有4697.05万股股份,而其于公司的持股比例由约29.91%增加至约29.97%。紧随物阜民丰收购事项完成后,物阜民丰持有601.52万股股份,而其于公司的持股比例由约3.80%增加至约3.84%。紧随菱丰收购事项完成后,菱丰持有582.6万股股份,而其于公司的持股比例由约3.70%增至约3.72%。

添加回复:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。